Uploaded image for project: 'Spark'

Spark

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 3
 
Critical Critical 106
   4%
Major Major 1708
   66%
Minor Minor 743
   29%
Trivial Trivial 39
   2%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Aaron Staple 2
 
Alexander Ulanov 1
 
Andrew Ash 1
 
Andrew Or 6
 
Ankur Dave 1
 
Apache Spark 9
 
Burak Yavuz 2
 
Cheng Hao 1
 
Cheng Lian 7
 
Davies Liu 8
 
DB Tsai 3
 
Derrick Burns 1
 
Fei Wang 1
 
Felix Cheung 3
 
Grzegorz Chilkiewicz 1
 
Hari Shreedharan 3
 
Harsh Gupta 1
 
Heather Miller 1
 
Herman van Hovell 5
 
holdenk 2
 
Hyukjin Kwon 1
 
Ilya Ganelin 1
 
Imran Rashid 2
 
Jeremy Freeman 1
 
Jim Lim 1
 
Jose Cambronero 1
 
Joseph K. Bradley 9
 
Josh Rosen 13
   1%
Kai Jiang 2
 
Kai Sasaki 1
 
Kan Zhang 2
 
Kay Ousterhout 2
 
kevin yu 1
 
Koert Kuipers 1
 
Kostas Sakellis 1
 
Lauren Moos 1
 
Liang-Chi Hsieh 2
 
Manish Amde 1
 
Manoj Kumar 2
 
Matei Zaharia 1
 
Matthew Cheah 1
 
Meethu Mathew 1
 
meiyoula 1
 
Miao Wang 1
 
Michael Armbrust 1
 
Nan Zhu 1
 
Nick Pentreath 3
 
Patrick Wendell 2
 
Pedro Rodriguez 1
 
Ram Sriharsha 1
 
Reynold Xin 7
 
Runxin Li 1
 
Ryan Blue 1
 
Saisai Shao 2
 
Sameer Agarwal 1
 
Sean Owen 2
 
Seth Hendrickson 4
 
shane knapp 2
 
Shivaram Venkataraman 1
 
Shixiong Zhu 5
 
Shubham Chopra 1
 
Sun Rui 1
 
Takeshi Yamamuro 1
 
Takuya Ueshin 1
 
Tao Lin 3
 
Tathagata Das 6
 
Tejas Patil 1
 
Theodore michael Malaska 1
 
Thomas Graves 2
 
Timothy Hunter 2
 
Tobias Schlatter 1
 
Travis Galoppo 1
 
Vladimir Feinberg 1
 
Wayne Zhang 1
 
Weichen Xu 1
 
Wenchen Fan 12
 
Xiangrui Meng 16
   1%
Xiao Li 11
 
Xin Ren 1
 
Xusen Yin 2
 
Yanbo Liang 11
 
Yijie Shen 1
 
Yin Huai 1
 
yuhao yang 2
 
Yun Ni 2
 
Zhan Zhang 1
 
zhengruifeng 3
 
Unassigned 2368
   91%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 2.2.0 3
Unscheduled 2596

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 1685
   9%
In Progress 846
   4%
Reopened 68
 
Resolved 14921
   75%
Closed 2262
   11%

View Issues

Unresolved: By Component

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Brainstorming Brainstorming 22
   1%
Bug Bug 1082
   42%
Dependency upgrade Dependency upgrade 1
 
Documentation Documentation 23
   1%
Epic Epic 5
 
Improvement Improvement 893
   34%
New Feature New Feature 277
   11%
Question Question 4
 
Story Story 5
 
Sub-task Sub-task 170
   7%
Task Task 20
   1%
Test Test 29
   1%
Umbrella Umbrella 51
   2%
Wish Wish 17
   1%

View Issues