Uploaded image for project: 'Hadoop HDFS'
  1. Hadoop HDFS

hdfs-client

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 7
   3%
Critical Critical 18
   7%
Major Major 205
   75%
Minor Minor 42
   15%
Trivial Trivial 2
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Aaron T. Myers 2
   1%
ade 1
 
Afzal Saan 1
 
Anatoli Shein 1
 
Andres Perez 1
 
Andy Isaacson 1
 
Arpit Agarwal 1
 
Binglin Chang 1
 
Bob Hansen 3
   1%
Brandon Li 2
   1%
Chen Zhang 1
 
Colin P. McCabe 1
 
Daniel Pesch 1
 
David Powell 1
 
DENG FEI 1
 
Devaraj Das 1
 
dhruba borthakur 2
   1%
DuRuiling 1
 
Eli Collins 4
   1%
Fengdong Yu 1
 
Gera Shegalov 2
   1%
Hairong Kuang 1
 
Haohui Mai 2
   1%
Harsh J 1
 
Henry Robinson 2
   1%
Huned Lokhandwala 1
 
James Clampffer 15
   5%
James Clampffer 8
   3%
Janmejay Singh 1
 
Jitendra Nath Pandey 1
 
Joe Pallas 1
 
John Zhuge 1
 
Juan Yu 1
 
Kai Sasaki 1
 
Kanaka Kumar Avvaru 1
 
kartheek muthyala 1
 
Liang Xie 6
   2%
Li Bo 1
 
Masatake Iwasaki 1
 
Nicolas Liochon 1
 
Oleg Zhurakousky 1
 
Rakesh R 1
 
Rosa Ali 1
 
Rui Gao 1
 
sam rash 1
 
sathish 1
 
Surendra Singh Lilhore 5
   2%
Suresh Bahuguna 1
 
Suresh Srinivas 1
 
Takanobu Asanuma 1
 
Thanh Do 1
 
Tibor Kiss 2
   1%
Todd Lipcon 5
   2%
Tsz Wo Nicholas Sze 4
   1%
Uma Maheswara Rao G 5
   2%
Vinayakumar B 3
   1%
Wei-Chiu Chuang 2
   1%
Xiaobing Zhou 1
 
Xiao Chen 1
 
Xiaowei Zhu 1
 
Yi Liu 1
 
Yiqun Lin 1
 
Yongjun Zhang 3
   1%
Yuanbo Liu 1
 
Zesheng Wu 4
   1%
Zhanwei Wang 3
   1%
Zhe Zhang 1
 
Unassigned 144
   53%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 1.3.0 1
Unreleased HDFS-8707 4
Unscheduled 269

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 218
   21%
In Progress 5
 
Reopened 4
 
Resolved 475
   46%
Closed 274
   27%
Patch Available 47
   5%

View Issues