Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
   1%
Critical Critical 1
   1%
Major Major 72
   68%
Minor Minor 30
   28%
Trivial Trivial 2
   2%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Aaron T. Myers 1
   1%
Arpit Agarwal 1
   1%
Binglin Chang 1
   1%
Boris Shkolnik 1
   1%
Charles Lamb 1
   1%
Daniel Templeton 1
   1%
Daryn Sharp 1
   1%
Eli Collins 1
   1%
GAO Rui 1
   1%
hongyu bi 1
   1%
Jagadesh Kiran N 1
   1%
Jinghui Wang 2
   2%
Josh Elser 1
   1%
Lei (Eddy) Xu 2
   2%
Liang Xie 1
   1%
Masatake Iwasaki 3
   3%
Matt Foley 1
   1%
Mingliang Liu 1
   1%
Ravi Phulari 1
   1%
sam liu 1
   1%
sathish 1
   1%
Stephen Chu 1
   1%
Steve Loughran 1
   1%
Todd Lipcon 2
   2%
Tomohiko Kinebuchi 1
   1%
Tom White 1
   1%
Tsuyoshi Ozawa 1
   1%
Tsz Wo Nicholas Sze 1
   1%
Uma Maheswara Rao G 2
   2%
Vlad Rozov 1
   1%
Walter Su 2
   2%
Weiyan Wang 1
   1%
Xiaobing Zhou 1
   1%
Xiao Chen 1
   1%
Xiaoyu Yao 1
   1%
Yi Liu 1
   1%
Yongjun Zhang 1
   1%
Zhe Zhang 1
   1%
Unassigned 61
   58%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unscheduled 106

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 86
   10%
Reopened 1
 
Resolved 326
   40%
Closed 392
   48%
Patch Available 19
   2%

View Issues