Uploaded image for project: 'Apache HAWQ'

Apache HAWQ

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 3
   1%
Major Major 191
   88%
Minor Minor 23
   11%
Trivial Trivial 1
 

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Alexander Denissov 1
 
Alexander Denissov 3
   1%
Amr El-Helw 1
 
Amy 2
   1%
bhuvnesh chaudhary 1
 
David Yozie 7
   3%
Ed Espino 26
   12%
Goden Yao 23
   11%
Haisheng Yuan 1
 
hongwu 6
   3%
Hubert Zhang 4
   2%
Ivan Weng 1
 
Jiali Yao 1
 
Kavinder Dhaliwal 1
 
Konstantin Boudnik 3
   1%
Lei Chang 67
   31%
Lili Ma 9
   4%
Lin Wen 2
   1%
Lirong Jian 5
   2%
Ming LI 5
   2%
NILESH MANKAR 1
 
Oleksandr Diachenko 6
   3%
Radar Lei 5
   2%
Roman Shaposhnik 4
   2%
Ruilong Huo 11
   5%
Shivram Mani 8
   4%
Vineet Goel 1
 
Xiang Sheng 5
   2%
Yi Jin 6
   3%
Zhanwei Wang 1
 
zhenglin tao 1
 

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased backlog 139
Unreleased 3.0.0.0 5
Unreleased 2.3.0.0-incubating 16
Unreleased 2.2.0.0-incubating 2
Unreleased 2.1.0.0-incubating 1
Released 2.0.0.0-incubating 1
Unscheduled 54

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 212
   15%
In Progress 4
 
Reopened 2
 
Resolved 404
   29%
Closed 783
   56%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 83
   38%
Improvement Improvement 51
   23%
New Feature New Feature 18
   8%
Sub-task Sub-task 24
   11%
Task Task 5
   2%
Test Test 3
   1%
Wish Wish 34
   16%

View Issues