Uploaded image for project: 'Apache HAWQ'

Apache HAWQ

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 3
   1%
Major Major 214
   90%
Minor Minor 20
   8%
Trivial Trivial 1
 

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Alexander Denissov 1
 
Alexander Denissov 3
   1%
Amr El-Helw 1
 
Amy 3
   1%
bhuvnesh chaudhary 1
 
David Yozie 7
   3%
Ed Espino 32
   13%
Goden Yao 23
   10%
Haisheng Yuan 1
 
hongwu 6
   3%
Hongxu Ma 1
 
Hubert Zhang 6
   3%
Ivan Weng 1
 
Jiali Yao 1
 
Kavinder Dhaliwal 1
 
Konstantin Boudnik 3
   1%
Lei Chang 68
   29%
Lili Ma 9
   4%
Lin Wen 2
   1%
Lirong Jian 5
   2%
Ming LI 7
   3%
NILESH MANKAR 1
 
Oleksandr Diachenko 6
   3%
Paul Guo 1
 
Radar Lei 5
   2%
Roman Shaposhnik 4
   2%
Ruilong Huo 10
   4%
Shivram Mani 7
   3%
Vineet Goel 1
 
Vineet Goel 6
   3%
Xiang Sheng 6
   3%
Yi Jin 7
   3%
Zhanwei Wang 1
 
zhenglin tao 1
 

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased backlog 149
Unreleased 3.0.0.0 5
Unreleased 2.3.0.0-incubating 19
Unreleased 2.2.0.0-incubating 2
Unscheduled 63

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 230
   16%
In Progress 6
 
Reopened 2
 
Resolved 418
   29%
Closed 804
   55%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 90
   38%
Improvement Improvement 51
   21%
New Feature New Feature 24
   10%
Sub-task Sub-task 31
   13%
Task Task 5
   2%
Test Test 3
   1%
Wish Wish 34
   14%

View Issues