Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 10
   5%
Major Major 168
   79%
Minor Minor 36
   17%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Aaron T. Myers 2
   1%
Alejandro Abdelnur 2
   1%
Allen Wittenauer 1
 
Arun Suresh 3
   1%
Benoy Antony 11
   5%
Brahma Reddy Battula 1
 
Daniel Templeton 1
 
Dapeng Sun 1
 
Daryn Sharp 11
   5%
Devendra Vishwakarma 1
 
Dian Fu 1
 
Duo Zhang 1
 
Eli Collins 1
 
Erik Steffl 1
 
Gary Helmling 1
 
Harsh J 3
   1%
Jiajia Li 4
   2%
Jingguo Yao 1
 
Joey Echeverria 2
   1%
John Zhuge 2
   1%
Kai Zheng 28
   13%
Kan Zhang 2
   1%
KWON BYUNGCHANG 1
 
Larry McCay 3
   1%
Liang Xie 1
 
Mohammad Kamrul Islam 1
 
Mubashir Kazia 1
 
Owen O'Malley 2
   1%
ramtin 1
 
roger mak 1
 
Sergey Shelukhin 1
 
Shingo Furuyama 1
 
Steve Loughran 3
   1%
Suresh Srinivas 1
 
Theodore michael Malaska 1
 
Todd Lipcon 1
 
Tsz Wo Nicholas Sze 1
 
Vinayakumar B 2
   1%
Wei-Chiu Chuang 4
   2%
Xiao Chen 3
   1%
Xiaoyu Yao 1
 
Yi Liu 5
   2%
Yu Gao 1
 
Zhe Zhang 1
 
zhihai xu 2
   1%
zhouyingchao 1
 
Unassigned 93
   43%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 2.8.0 1
Unreleased 2.9.0 1
Released 3.0.0-alpha1 1
Unscheduled 212

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 160
   21%
In Progress 3
 
Reopened 1
 
Resolved 189
   25%
Closed 349
   46%
Patch Available 50
   7%

View Issues