Uploaded image for project: 'CXF'
 1. CXF
 2. CXF-6647

CXF dynamic client problem on Weblogic 12.1.3

  XMLWordPrintableJSON

Details

  • Unknown

  Description

   Hi

   I have problem with dynamic client on WLS 12.1.3 that (when invoked) throws me this exception:

   java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.cxf.configuration.jsse.TLSClientParameters.getHostnameVerifier()Ljavax/net/ssl/HostnameVerifier
   

   I'm trying to invoke this client from PrimeFaces WebApp (war), but without luck with bellow code:

   Properties properties = System.getProperties(); 
   			properties.put("org.apache.cxf.stax.allowInsecureParser","1");
   
   			
   			JaxWsDynamicClientFactory dcf = JaxWsDynamicClientFactory.newInstance();
   			Client client = dcf.createClient(uri+"?WSDL");
   			ServiceInfo serviceInfo = client.getEndpoint().getService().getServiceInfos().get(0);
   			BindingInfo binfo = Iterables.get(serviceInfo.getBindings(), 0);
   			log.info("Binding: "+binfo.getName().getLocalPart());
   			BindingOperationInfo boi = Iterables.get(binfo.getOperations(), 0);
   			log.info("Operation: "+boi.getName().getLocalPart());
   	    MessagePartInfo partInfo = boi.getInput().getMessageParts().get(0);
   	    log.info("Part: "+partInfo.getMessageInfo().getName().getLocalPart());
   	    Class<?> partClass = partInfo.getTypeClass();
   	    log.info("Input XSD class: "+partClass.getCanonicalName());
   
   			WsEnricher.getInstance().appendDiagnosticHeader(client);
   			WsEnricher.getInstance().appendInvokeId(client);
   			StringBuilder request = new StringBuilder(SOAP_ENVELOPE_BEGINING);
   			request.append(this.request);
   			request.append(SOAP_ENVELOPE_END);
   			
   			WsEnricher.getInstance().configClient(client, request.toString(), "alias", "pass", uri);			
     		Object[] response = client.invoke(boi.getName().getLocalPart(), Thread.currentThread().getContextClassLoader().loadClass(partClass.getCanonicalName()).newInstance());
     		for(int i=0; i < response.length; i++)
     			log.info("An object: "+ToStringBuilder.reflectionToString(response[i]));
   

   WsEnricher::configClient

   		client.getRequestContext().put(Message.ENDPOINT_ADDRESS, wsdl);
   		//nie władczaj walidacji - stosujemy hack na CXF (puste żądanie - zmieniane dopiero w interceptorze MsgInterceptor! - także 
   		//walidacja nie zadziała!
   		client.getRequestContext().put("schema-validation-enabled", "false"); 
   		
   		final EndpointImpl endpointImpl = (EndpointImpl) client.getEndpoint();
   		//należy usunać interceptor dla WSSecurity (dodawany jest domyślnie w momencie kiedy pojawia się polityka w WSDL-u)
   		//żeby można było samemu dodawać nagłówki CXF dla OSB
   		//alternatywnie można dodać proxyClient.getOutInterceptors().add(new StripWSSHeadersInterceptor());
   		
   		
   		//Nie chemy aby CXF obsługiwał nam wiadomość - sami stworzymy nagłówki WS-Security
   		endpointImpl.getBus().getInInterceptors().removeAll(endpointImpl.getBus().getInInterceptors());
   		endpointImpl.getBus().getOutInterceptors().removeAll(endpointImpl.getBus().getOutInterceptors());
   		endpointImpl.getBus().getInFaultInterceptors().removeAll(endpointImpl.getBus().getInFaultInterceptors());
   		endpointImpl.getBus().getOutFaultInterceptors().removeAll(endpointImpl.getBus().getOutFaultInterceptors());
   
   		
   		
   		//Wymagane aby CXF zabanglał z marnymi certami
   		HTTPConduit http = (HTTPConduit) client.getConduit();
   		http.setTlsClientParameters(TlsUtils.getTlsParams());
   		
   		//Nasz interceptor zajmie się wszystkim 
   		MsgInterceptor msgInterceptor = new MsgInterceptor(payload, channelClientKeyAlias, channelClientKeyPassword);
   		client.getOutInterceptors().add(msgInterceptor);
   		client.getInInterceptors().add(msgInterceptor);
   		client.getInFaultInterceptors().add(msgInterceptor);
   		client.getOutFaultInterceptors().add(msgInterceptor);
   

   TlsUtils::getTlsParams

   tlsParams.setDisableCNCheck(true);
             tlsParams.setUseHttpsURLConnectionDefaultHostnameVerifier(false);
             tlsParams.setUseHttpsURLConnectionDefaultSslSocketFactory(true);
             //SSL
             tlsParams.setSecureSocketProtocol(MessageHolder.SSL_PROTOCOL);
             //weryfikator hostów
             tlsParams.setHostnameVerifier(new WsHostNameVerifier());
             //Filty szyfrów
             FiltersType filter = new FiltersType();
             filter.getInclude().add(".*_WITH_3DES_.*");
             filter.getInclude().add(".*_EXPORT_.*");
             filter.getInclude().add(".*_EXPORT1024_.*");
             filter.getInclude().add(".*_WITH_DES_.*");
             filter.getInclude().add(".*_WITH_NULL_.*");
             filter.getExclude().add(".*_DH_anon_.*");
             tlsParams.setCipherSuitesFilter(filter);
             tlsParams.setTrustManagers( new TrustManager[]{ new TrustAllX509TrustManager() });
   

   Full exception:

   ####<2015-10-21 10:46:09 CEST> <Warning> <javax.enterprise.resource.webcontainer.jsf.lifecycle> <osb.soa.nbp.pl> <AdminServer> <[ACTIVE] ExecuteThread: '15' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<anonymous>> <> <> <1445417169011> <BEA-000000> <#{requesterBackingBean.sendXML}: java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.cxf.configuration.jsse.TLSClientParameters.getHostnameVerifier()Ljavax/net/ssl/HostnameVerifier;
   javax.faces.FacesException: #{requesterBackingBean.sendXML}: java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.cxf.configuration.jsse.TLSClientParameters.getHostnameVerifier()Ljavax/net/ssl/HostnameVerifier;
   	at com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:117)
   	at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:315)
   	at javax.faces.component.UIViewRoot.broadcastEvents(UIViewRoot.java:786)
   	at javax.faces.component.UIViewRoot.processApplication(UIViewRoot.java:1251)
   	at com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:81)
   	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
   	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118)
   	at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:593)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:280)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:254)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:136)
   	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:346)
   	at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at org.primefaces.webapp.filter.FileUploadFilter.doFilter(FileUploadFilter.java:105)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:27)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3436)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.__run(WebAppServletContext.java:3402)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java)
   	at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321)
   	at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:120)
   	at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:57)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2285)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2201)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2179)
   	at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1572)
   	at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:255)
   	at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:311)
   	at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:263)
   Caused By: javax.faces.el.EvaluationException: java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.cxf.configuration.jsse.TLSClientParameters.getHostnameVerifier()Ljavax/net/ssl/HostnameVerifier;
   	at javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:101)
   	at com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:101)
   	at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:315)
   	at javax.faces.component.UIViewRoot.broadcastEvents(UIViewRoot.java:786)
   	at javax.faces.component.UIViewRoot.processApplication(UIViewRoot.java:1251)
   	at com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:81)
   	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
   	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118)
   	at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:593)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:280)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:254)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:136)
   	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:346)
   	at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at org.primefaces.webapp.filter.FileUploadFilter.doFilter(FileUploadFilter.java:105)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:27)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3436)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.__run(WebAppServletContext.java:3402)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java)
   	at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321)
   	at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:120)
   	at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:57)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2285)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2201)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2179)
   	at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1572)
   	at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:255)
   	at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:311)
   	at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:263)
   Caused By: java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.cxf.configuration.jsse.TLSClientParameters.getHostnameVerifier()Ljavax/net/ssl/HostnameVerifier;
   	at org.apache.cxf.transport.https.SSLUtils.getHostnameVerifier(SSLUtils.java:42)
   	at org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory.decorateWithTLS(HttpsURLConnectionFactory.java:182)
   	at org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory.createConnection(HttpsURLConnectionFactory.java:106)
   	at org.apache.cxf.transport.http.URLConnectionHTTPConduit.createConnection(URLConnectionHTTPConduit.java:100)
   	at org.apache.cxf.transport.http.URLConnectionHTTPConduit.setupConnection(URLConnectionHTTPConduit.java:103)
   	at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit.prepare(HTTPConduit.java:483)
   	at org.apache.cxf.transport.TransportURIResolver.resolve(TransportURIResolver.java:127)
   	at org.apache.cxf.wsdl11.CatalogWSDLLocator.getBaseInputSource(CatalogWSDLLocator.java:74)
   	at org.apache.cxf.wsdl11.AbstractWrapperWSDLLocator.getBaseInputSource(AbstractWrapperWSDLLocator.java:57)
   	at org.apache.cxf.wsdl11.WSDLManagerImpl.loadDefinition(WSDLManagerImpl.java:191)
   	at org.apache.cxf.wsdl11.WSDLManagerImpl.getDefinition(WSDLManagerImpl.java:156)
   	at org.apache.cxf.wsdl11.WSDLServiceFactory.<init>(WSDLServiceFactory.java:74)
   	at org.apache.cxf.endpoint.dynamic.DynamicClientFactory.createClient(DynamicClientFactory.java:296)
   	at org.apache.cxf.endpoint.dynamic.DynamicClientFactory.createClient(DynamicClientFactory.java:241)
   	at org.apache.cxf.endpoint.dynamic.DynamicClientFactory.createClient(DynamicClientFactory.java:234)
   	at org.apache.cxf.endpoint.dynamic.DynamicClientFactory.createClient(DynamicClientFactory.java:189)
   	at pl.nbp.view.test.RequesterBackingBean.sendXML(RequesterBackingBean.java:122)
   	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
   	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
   	at com.sun.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:254)
   	at com.sun.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:302)
   	at com.sun.faces.facelets.el.TagMethodExpression.invoke(TagMethodExpression.java:105)
   	at javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:87)
   	at com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:101)
   	at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:315)
   	at javax.faces.component.UIViewRoot.broadcastEvents(UIViewRoot.java:786)
   	at javax.faces.component.UIViewRoot.processApplication(UIViewRoot.java:1251)
   	at com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:81)
   	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
   	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118)
   	at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:593)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:280)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:254)
   	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:136)
   	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:346)
   	at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at org.primefaces.webapp.filter.FileUploadFilter.doFilter(FileUploadFilter.java:105)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:27)
   	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3436)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.__run(WebAppServletContext.java:3402)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java)
   	at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321)
   	at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:120)
   	at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:57)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2285)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2201)
   	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2179)
   	at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1572)
   	at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:255)
   	at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:311)
   	at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:263)
   

   Debug from initialization of CXF

   <2015-10-21 10:46:08,675> <DEBUG> [org.apache.cxf.endpoint.dynamic.DynamicClientFactory:294] <Login: > <Message: Creating client from WSDL https://test.osb.ibis.vip:8012/chn.caapm.waluta.pobranieKursowWalut?WSDL>
   <2015-10-21 10:46:08,825> <DEBUG> [org.apache.cxf.resource.DefaultResourceManager:103] <Login: > <Message: resolving resource <org.apache.cxf.wsdl11.WSDLManagerImpl/bus> type <interface org.apache.cxf.Bus>>
   <2015-10-21 10:46:08,826> <DEBUG> [org.apache.cxf.resource.DefaultResourceManager:103] <Login: > <Message: resolving resource <null> type <interface org.apache.cxf.Bus>>
   <2015-10-21 10:46:08,945> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit:917] <Login: > <Message: Conduit '{http://cxf.apache.org}TransportURIResolver.http-conduit' has been (re)configured for plain http.>
   <2015-10-21 10:46:08,948> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit:381] <Login: > <Message: No Trust Decider configured for Conduit '{http://cxf.apache.org}TransportURIResolver.http-conduit'>
   <2015-10-21 10:46:08,948> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit:394] <Login: > <Message: No Auth Supplier configured for Conduit '{http://cxf.apache.org}TransportURIResolver.http-conduit'>
   <2015-10-21 10:46:08,948> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit:413] <Login: > <Message: Conduit '{http://cxf.apache.org}TransportURIResolver.http-conduit' has been configured for plain http.>
   <2015-10-21 10:46:08,950> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit:46] <Login: > <Message: registering incoming observer: org.apache.cxf.transport.TransportURIResolver$1@72377459>
   <2015-10-21 10:46:08,966> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The cipher suites have not been configured, falling back to cipher suite filters.>
   <2015-10-21 10:46:08,966> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The cipher suite filters have not been configured, falling back to default filters.>
   <2015-10-21 10:46:08,967> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: Ciphersuite include filter: .*>
   <2015-10-21 10:46:08,967> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: Ciphersuite include filter: .*_NULL_.*>
   <2015-10-21 10:46:08,968> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: Ciphersuite include filter: .*_anon_.*>
   <2015-10-21 10:46:08,968> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,969> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,970> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,972> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,972> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,973> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,973> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,974> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,974> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,975> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,979> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,979> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,980> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,980> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,981> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,981> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,982> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,982> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,982> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,983> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,983> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,984> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,984> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,984> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,985> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,985> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,986> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,987> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,987> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,987> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,988> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,988> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,989> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,989> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,989> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,990> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,990> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,990> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,991> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,992> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,992> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,993> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,993> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,993> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,994> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,994> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,995> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,995> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,995> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_WITH_NULL_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,996> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,996> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,996> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,997> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The SSL_RSA_WITH_NULL_MD5 cipher suite is excluded by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,997> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,998> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,998> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,999> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:08,999> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:09,000> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:09,000> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:09,001> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:09,004> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:09,005> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 cipher suite is included by the filter.>
   <2015-10-21 10:46:09,005> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The enabled cipher suites have been filtered down to [TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA, SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA, SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5, SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5, SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5, TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA, TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5].>
   <2015-10-21 10:46:09,006> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The excluded cipher suites have been filtered down to [TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA, SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5, SSL_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5, SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA, SSL_RSA_WITH_NULL_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA, TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA, SSL_RSA_WITH_NULL_MD5]. >
   <2015-10-21 10:46:09,006> <DEBUG> [org.apache.cxf.transport.https.HttpsURLConnectionFactory:439] <Login: > <Message: The cipher suites have been set to TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA, SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA, SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5, SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA, SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5, SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5, TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA, TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA, TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5. >
   
   ---- HERE IT STOPS AND EXCEPTION OCCURS ---
   

   Dependencies from pom.xml (only for WAR - CXF is used only in WAR)
   cxf.version = 3.0.0-SNAPSHOT
   app.primefacesVersion = 5.1
   app.primefacesExtensionsVersion = 3.0

   <dependencies>
   		<dependency>
   			<groupId>${project.groupId}</groupId>
   			<artifactId>common</artifactId>
   			<version>${app.version}</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>${project.groupId}</groupId>
   			<artifactId>ejb</artifactId>
   			<version>${app.version}</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>${project.groupId}</groupId>
   			<artifactId>entity</artifactId>
   			<version>${app.version}</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<!-- -->
   		<dependency>
   			<groupId>javax.el</groupId>
   			<artifactId>el-api</artifactId>
   			<version>${app.elApiVersion}</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>javax.servlet</groupId>
   			<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
   			<version>${app.servletApiVersion}</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>com.oracle.weblogic.jsf</groupId>
   			<artifactId>glassfish</artifactId>
   			<version>${app.glassfishJavaxFacesVersion}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>javax.servlet</groupId>
   			<artifactId>jstl</artifactId>
   			<version>${app.jstlVersion}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>javax</groupId>
   			<artifactId>javaee-web-api</artifactId>
   			<version>${app.javaeeWebApiVersion}</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.primefaces</groupId>
   			<artifactId>primefaces</artifactId>
   			<version>${app.primefacesVersion}</version>
   		</dependency>
   		
   		<dependency>
   			<groupId>org.primefaces.extensions</groupId>
   			<artifactId>primefaces-extensions</artifactId>
   			<version>${app.primefacesExtensionsVersion}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.primefaces.extensions</groupId>
   			<artifactId>resources-ckeditor</artifactId>
   			<version>${app.primefacesExtensionsVersion}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.primefaces.extensions</groupId>
   			<artifactId>resources-codemirror</artifactId>
   			<version>${app.primefacesExtensionsVersion}</version>
   		</dependency>
   		 
   		<dependency>
   			<groupId>log4j</groupId>
   			<artifactId>log4j</artifactId>
   			<version>${app.log4jVersion}</version>
   		</dependency>
   		<!-- dependency> <groupId>commons-io</groupId> <artifactId>commons-io</artifactId> 
   			<version>${app.commonsIoVersion}</version> </dependency> <dependency> <groupId>commons-fileupload</groupId> 
   			<artifactId>commons-fileupload</artifactId> <version>${app.commonsFileuploadVersion}</version> 
   			</dependency> <dependency> <groupId>commons-beanutils</groupId> <artifactId>commons-beanutils</artifactId> 
   			<version>${app.commonsBeanutilsVersion}</version> </dependency> <dependency> 
   			<groupId>commons-collections</groupId> <artifactId>commons-collections</artifactId> 
   			<version>${app.commonsCollectionsVersion}</version> </dependency -->
   		<!-- Oracle - wymagane przez JMX-y do pobierania referencji do usług na OSB -->
   		<dependency>
   			<groupId>oracle</groupId>
   			<artifactId>com.bea.common.configfwk</artifactId>
   			<version>1.6.0.0</version>
   			<scope>provided</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.membrane-soa</groupId>
   			<artifactId>service-proxy-core</artifactId>
   			<version>4.1.0</version>
   		</dependency>
   		
   		<!-- CXF -->
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
   			<version>${cxf.version}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
   			<version>${cxf.version}</version>
   		</dependency>
   		<!-- Jetty is needed if you're are not using the CXFServlet -->
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
   			<version>${cxf.version}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-rt-core</artifactId>
   			<version>${cxf.version}</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-rt-ws-security</artifactId>
   			<version>2.8.0-SNAPSHOT</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-common-utilities</artifactId>
   			<version>2.5.12-SNAPSHOT</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>commons-io</groupId>
   			<artifactId>commons-io</artifactId>
   			<version>2.3</version>
   		</dependency>
   		<!-- wymagane przez CXF - nie jawnie -->
   		<dependency>
   			<groupId>com.eviware.soapui</groupId>
   			<artifactId>bcprov-jdk15-144</artifactId>
   			<version>4.5.1</version>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>junit</groupId>
   			<artifactId>junit</artifactId>
   			<version>4.9</version>
   			<scope>test</scope>
   		</dependency>
   		<dependency>
   			<groupId>org.apache.cxf</groupId>
   			<artifactId>cxf-codegen-plugin</artifactId>
   			<version>${cxf.version}</version>
   			<scope>compile</scope>
   		</dependency>
   	</dependencies>
   

   WAR: weblogic.xml

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <wls:weblogic-web-app
   	xmlns:wls="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
   	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.7/weblogic-web-app.xsd">
   
   	<wls:weblogic-version>12.1.3</wls:weblogic-version>
   	
   
   	<wls:container-descriptor>
   		<wls:prefer-web-inf-classes>false</wls:prefer-web-inf-classes>
   		<wls:prefer-application-packages>
   			<wls:package-name>javax.faces.*</wls:package-name>
   			<wls:package-name>com.sun.faces.*</wls:package-name>
   			<wls:package-name>com.bea.faces.*</wls:package-name>
   			<wls:package-name>org.apache.cxf.*</wls:package-name>
   			<wls:package-name>org.apache.commons.*</wls:package-name>
   			<wls:package-name>javax.jws.*</wls:package-name>
   			<wls:package-name>javax.wsdl.*</wls:package-name>
   
   		</wls:prefer-application-packages>
   
   		<wls:prefer-application-resources>
   			<wls:resource-name>javax.faces.*</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>com.sun.faces.*</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>com.bea.faces.*</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>org.apache.cxf.*</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>org.apache.commons.*</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>javax.jws.*</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>javax.wsdl.*</wls:resource-name>
   
   			<wls:resource-name>META-INF/services/javax.servlet.ServletContainerInitializer</wls:resource-name>
   			<wls:resource-name>META-INF/services/com.sun.faces.spi.FacesConfigResourceProvider</wls:resource-name>
   		</wls:prefer-application-resources>
   		
   		
   	</wls:container-descriptor>
   
   </wls:weblogic-web-app>
   
   

   I think that is related with classpath that is set by WLS - but i don't know what to reconfigure to make it work.

   Attachments

    Activity

     People

      Unassigned Unassigned
      h3x0r Sebastian Krupa
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: