Cayenne

Cayenne

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 4
   1%
Major Major 245
   60%
Minor Minor 151
   37%
Trivial Trivial 7
   2%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Alex Kolonitsky 1
 
Andrey Razumovsky 8
   2%
Andrus Adamchik 136
   33%
Ari Maniatis 5
   1%
Dzmitry Kazimirchyk 2
 
Evgeny Ryabitskiy 5
   1%
John Huss 1
 
Kevin Menard 5
   1%
Malcolm Edgar 1
 
Michael Gentry 6
   1%
Mike Kienenberger 1
 
Nikita Timofeev 2
 
Olga Tkacheva 3
   1%
Robert Zeigler 2
 
Savva Kolbachev 9
   2%
Tore Halset 5
   1%
Unassigned 215
   53%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released & Archived 3.0.2 1
Unreleased 3.0.3 7
Unreleased Short term future 47
Unreleased Undefined future 108
Unscheduled 249

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 391
   18%
In Progress 5
 
Reopened 9
 
Closed 1740
   81%
Blocked 2
 

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 199
   49%
Improvement Improvement 177
   43%
Task Task 31
   8%

View Issues