Cayenne

Cayenne

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 4
   1%
Major Major 259
   61%
Minor Minor 158
   37%
Trivial Trivial 7
   2%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Alex Kolonitsky 1
 
Andrey Razumovsky 8
   2%
Andrus Adamchik 137
   32%
Ari Maniatis 5
   1%
Dzmitry Kazimirchyk 3
   1%
Evgeny Ryabitskiy 5
   1%
John Huss 1
 
Kevin Menard 5
   1%
Malcolm Edgar 1
 
Michael Gentry 6
   1%
Mike Kienenberger 1
 
Nikita Timofeev 11
   3%
Olga Tkacheva 3
   1%
Robert Zeigler 2
 
Savva Kolbachev 9
   2%
Tore Halset 5
   1%
Unassigned 225
   53%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released & Archived 3.0.2 1
Unreleased 3.0.3 7
Unreleased Short term future 47
Unreleased Undefined future 108
Unscheduled 270

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 411
   19%
In Progress 6
 
Reopened 9
 
Closed 1765
   80%
Blocked 2
 

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 206
   48%
Improvement Improvement 177
   41%
Sub-task Sub-task 6
   1%
Task Task 39
   9%

View Issues