Uploaded image for project: 'Airavata'
 1. Airavata
 2. AIRAVATA-3705

CLONE - UAmedTOURS

  XMLWordPrintableJSON

Details

  • Bug
  • Status: Resolved
  • Major
  • Resolution: Fixed
  • None
  • None
  • None
  • None
  • Easy

  Description

   UAmedTOURS to ukraińska firma, która organizuje wyjazdy medyczne na Ukrainę dla polskich kobiet na zabiegi aborcyjne.

   Aborcja może być przeprowadzona za pomocą:

   Aborcja medyczna - za pomocą tabletek.
   Aborcja próżniowa - za pomocą pompy próżniowej.
   Aborcja chirurgiczna - całkowity zabieg chirurgiczny.

   Aborcja na Ukrainie jest bezwstydną, legalną i poufną opcją przerwania ciąży.

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       Unassigned Unassigned
       vickyshiv7448 Vikas Gupta
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: