Uploaded image for project: 'aardvark'
 1. aardvark
 2. AAR-3711

tham tu mai linh

Attach filesAttach ScreenshotAdd voteVotersWatch issueWatchersCreate sub-taskLinkCloneUpdate Comment AuthorReplace String in CommentUpdate Comment VisibilityDelete Comments
  XMLWordPrintableJSON

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Open
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:
   None

   Description

   Thám tử Mai Linh - Cung cấp các dịch vụ theo dõi ngoại tình, điều tra doanh nghiệp hay cá nhân, giám sát đối tượng theo yêu cầu, tìm người thân bị thất lạc mất tích, đòi nợ, tìm con nợ, mua bán thiết bị định vị xe máy, ô tô uy tín.
   Website: https://thamtumailinh.com/
   Giới thiệu : https://thamtumailinh.blogspot.com/2021/03/gioi-thieu-ve-dich-vu-tham-tu-mai-linh.html
   Hotline: 0938666007
   Địa chỉ: 79D Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
   Xem thêm:
   Workpress: http://thamtumailinh.wordpress.com
   Blogger thám tử mai linh: https://thamtumailinh.blogspot.com/
   Site google: https://sites.google.com/view/thamtumailinh/
   Google: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ncKoC7tWKnPhAV2dpsQP0PA5bqePlGDH
   Doc google: https://docs.google.com/document/d/1QHXz3lZpqLTdh5qEbvS_rzDB_1JGQwl3x4rOaCANm9U/
   Google sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzoAZkofaaYNB2eGyOncvW8jDXElqoRXyOMlP1f4dZQ/
   google doc: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kk85_rLgF3n_4lLi2dYg7bLxwVQUnN5mtnefXXMUvcw/
   google side: https://docs.google.com/presentation/d/1wXNc_gJv3K2xx3v6BTw2MBSJh4fUxB7eQlOvaxMwCrw/
   google from : https://forms.gle/xhTXEKskWrhyye8YA

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       thamtumailinh thamtumailinh

       Dates

       • Created:
        Updated:

        Issue deployment